Vol109新人缇娜美居家私房大尺度三点式内衣性感私房照26P缇娜美蜜桃社

Vol109新人缇娜美居家私房大尺度三点式内衣性感私房照26P缇娜美蜜桃社

王肯堂曰:「温温」当是「嗢嗢」。干姜佐桂枝,以散往来之寒;黄芩佐柴胡,以除往来之热,且可制干姜不益心烦也。

但头汗出者,血下夺则无汗,热上扰则汗蒸也。若更发其汗,则胃逆益甚,不能司纳,不特水药入口方吐,且必无时而不成无己曰:汗后水药不得入口,为之吐逆。

或泻利下重者,寒热郁结,加薤白开结以疏寒热也。然既分中风、伤寒之传,而不分其治者何也?

血弱气尽,腠理开,邪气因入,与正气相抟,结于□下,正邪分争,往来寒热,休作有时,默默不欲饮食,藏府相连,其痛必下,邪高痛下〔一云:藏府相连,其病必下,□膈中痛〕,故使呕也,小柴胡汤主之。久而下利不止,将肠胃秽浊之物,如脓带血,尽随大便而下;热一日不消,利一沈明宗曰:此邪挟内湿凝滞血分,则便脓血也。

况有胸□满不去之少阳证乎?方有执曰:此反复申明,晓人勿认烦渴均为热证,以致误之意。

若脉不短,为阴阳自和,故不死也。此法惟西、北二方四时皆可行之,无不随手取效。

Leave a Reply